"Change only takes place

 through action, not through

meditation and prayer alone"

 

 

Dalai Lama

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wie wij zijn

 

Ik wil je laten weten dat dit fonds bestaat 

 

Geraakt door de schoonheid van de Tibetaanse cultuur en het besef wat het betekent om zonder thuisland te leven, heeft een aantal vrienden in 2012 het Tibetfonds opgericht. Vanuit het verlangen om zelf een directe bijdrage te kunnen leveren en anderen in de gelegenheid te stellen dit ook te doen. 

 

Het fonds wil ondersteuning bieden aan alle Tibetanen in ballingschap, met name voor de Tibetaanse kinderen die in de kinderdorpen in India leven. 

Het fonds ondersteunt elk jaar een aantal concrete projecten, groot of klein, die een directe bijdrage leveren aan het onderwijs en de levensomstandigheden van deze kinderen.

 

Sinds 11 oktober 2013 is het fonds ondergebracht in een stichting. We zijn blij en trots op het grote aantal activiteiten dat we in ons korte bestaan hebben kunnen ondersteunen en het geld dat we daarvoor hebben gegenereerd.

Onze missie

Ons bestuur