Onze Missie

De missie van stichting Tibetfonds luidt:

 

Het ondersteunen van het Tibetaanse volk in nood, binnen en buiten Tibet, met name van Tibetaanse kinderen in ballingschap.  

Ook willen we de Tibetaanse cultuur helpen beschermen en bijdragen aan het behoud en de ontwikkeling van de Tibetaanse cultuur.

We steunen alles dat daarmee in ruime zin verband houdt en daarvoor bevorderlijk kan zijn.