Bijenproject 

 

Dit zijn foto's van het project
'de wereld van de bijen': 
voorleesboeken met verhalen
over bijen voor kinderen, imkergereedschap en
imkerpakken.