Jaarplan 2019 stichting Tibetfonds

 

Stichting Tibetfonds is opgericht op 11 oktober 2013. Vanaf deze datum heeft stichting Tibetfonds ook een ANBI status.

De doelstelling van stichting Tibetfonds luidt:
Het ondersteunen van het Tibetaanse volk in nood, binnen en buiten Tibet, met name van Tibetaanse kinderen in ballingschap en het beschermen van en bijdragen aan het behoud en de ontwikkeling van de Tibetaanse cultuur en voorts het verrichten van al hetgeen daarmede in de meest ruime zin verband houdt of daarvoor bevorderlijk kan zijn.

Het uitgangspunt van de stichting Tibetfonds is dat de leden van het bestuur geen beloning genieten voor hun werkzaamheden. Wij streven ernaar dat 100% van de gegenereerde inkomsten besteed wordt aan de doelen van de stichting. Dat lukt ook, omdat de kosten die we maken gesponsord worden.

Korte terugblik
In 2018 heeft stichting Tibetfonds projecten ondersteund in de TCV en in Jhamtse Gatsal. Op de website staan de projecten genoemd die ondersteund zijn.

Om een toekomstbestendige relatie te verkrijgen met Jhamtse Gatsal is in 2018 een delegatie van het Tibetfonds op eigen kosten naar dit kinderdorp afgereisd. De banden met het Tibetfonds zijn hierdoor verstevigd. Het reisverslag is op verzoek op te vragen bij de secretaris.

In totaal heeft stichting Tibetfonds in 2018 projecten ondersteund voor een bedrag van € 45.950. Voor projecten in de TCV is   € 25.950 geschonken. Jhamtse Gatsal is gesteund met € 20.000 bestemd voor het studiefonds en diverse projecten.  

De enige kosten die stichting Tibetfonds in 2018 maakte, dankzij sponsoren, betroffen de bankkosten. Deze zijn tenslotte ook gesponsord door betrokken vrienden van het Tibetfonds. Hiermee zijn alle gelden voor de volle 100% ten goede gekomen aan de projecten in India!

Doelstellingen voor 2019
Het bestuur heeft de volgende vier doelstellingen voor 2019 geformuleerd:

1. Van alle donaties zal 2/3 deel bestemd worden voor financiering van projecten in de TCV en 1/3 deel voor projecten in Jhamtse Gatsal.

2.  De projecten die wij ondersteunen in de TCV en Jhamtse Gatsal passen bij onze missie. In het bijzonder ondersteunen wij de volgende projecten in Jhamtse Gatsal:

  • studiefonds voor studenten
  • projecten die de leef- en / of woonomstandigheden van docenten in Jhamtse Gatsal verbeteren
  • projecten die tegemoet komen aan basisbehoeften, zoals de aanschaf van een of meer koeien

3.  Dit jaar onderzoeken we eveneens de mogelijk tot een ontmoeting met Lobsang Phuntsok in Nederland. Hij spreekt op 28 en 29 juni op het congres Wisdom Together in München.

4. Tot slot richten we ons dit jaar op het verbeteren van de communicatie via de website. Daarnaast blijft persoonlijk contact met iedere geïnteresseerde middels gesprekken, individuele acties en presentaties een belangrijk instrument. 

 

Mocht u naar aanleiding van dit jaarplan vragen of wensen hebben, of zelf donateur van het Tibetfonds willen worden, neem dan gerust contact op met de secretaris van het Tibetfonds via het contactformulier dat op de website te vinden is. 

 

klik hier voor de PDF versie van het jaarplan.