Financieel jaarverslag Stichting Tibetfonds 2018

 

Voor het Tibetfonds was 2018 opnieuw een zeer geslaagd jaar. Door hoge opbrengsten op de speciaal gehouden markten en vele schenkingen hebben we Tibetan Children’s Village dit jaar kunnen steunen met  € 25.950,00 en Jhamtse Gatsal met € 20.000,00.

Het aantal mensen dat zich door middel van een periodieke schenkingsovereenkomst verbonden heeft aan Stichting Tibetfonds is licht gestegen  en ook het aantal vaste donateurs is toegenomen.

Een periodieke schenkingsovereenkomst is fiscaal aantrekkelijk, zoals u kunt lezen op onze site bij donaties.

Ook dit jaar zijn de enige kosten de bankkosten geweest, deze zijn gesponsord door drie commissieleden.

 

Balans Stichting Tibetfonds 2018      
       
Activa    Passiva  
Saldo 01-01-2018 €  18.262,33 TCV projecten €      25.950,00
Donaties 2018 €  56.500,81 Jhamtse Gatsal projecten  €      20.000,00
Gedoneerde bankkosten  €       181,94 Bankkosten RABO €           181,94
    Saldo 31-12-2018 €      28.813,14
       
  €  74.945,08   €      74.945,08

 

Gesponsorde projecten in Tibetan Children’s Villages (TCV) in 2018:

* Nieuwe bedden, matrassen en linnenkasten voor TCV Bylakuppe                      €    16.900,00

* Houten podium voor Dalai Lama Institute in Bangalore en

   traditionele verwarmingsoven en hout voor de winterklassen in TCV Ladakh   €      9.050,00

 

Gesponsorde projecten in Jhamtse Gatsal in 2018:

* Jhamtse Gatsal studiefonds                                                                                         €    10.000,00

* Diverse projecten                                                                                                           €    10.000,00

 

Meer informatie over de gesponsorde projecten kunt u lezen op onze site bij projecten.

Voor vragen met betrekking tot de financiën kunt u contact opnemen met de penningmeester Bert van de Veerdonk, mobiel 06-54657499.