Financieel jaarverslag Stichting Tibetfonds 2017

 

We kunnen terugkijken op een geweldig geslaagd jaar voor het Tibetfonds.

In 2017 hebben we de TCV’s gesteund met €18.300,00 en Jhamtse Gatsal met €10.000,00.

Door de zeer geslaagde kerstmarkt en onverwacht grote schenkingen is het saldo op

1 januari 2018 ruim € 18.000,00. 

Inmiddels hebben zich 25 personen verbonden aan stichting Tibetfonds met een Periodieke Schenkingsovereenkomst. Zo’n schenkingsovereenkomst is fiscaal aantrekkelijk, zoals u kunt lezen op onze site bij donaties.

Ook dit jaar zijn de enige kosten de bankkosten geweest die worden gesponsord door twee commissieleden.

Balans Stichting Tibetfonds 2017

 

Activa    Passiva  
Saldo 01-01-2017 € 12.118,32 TCV projecten € 18.300,00
Donaties 2017 € 34.603,87 Jhamtse Gatsal projecten  € 10.000,00
    Bankkosten RABO €      159,86
    Saldo 31-12-2017 € 18.262,33
totaal  € 46.722,19   € 46.722,19

 

 Gesponsorde projecten in TCV’s in 2017:

* RVS serviesgoed, multi media room                                                                                 €  6.800,00

* Conferentie Tibetan Identity, Riglam interactie met monniken                                   €  4.750,00

* Schoolboeken en installeren bakkerijoven                                                                      €  6.750,00

 

Gesponsorde projecten in Jhamtse Gatsal in 2017:

*Inrichting van een nieuw kinderhuis                                                                                  € 10.000,00

 

Meer informatie hierover kunt u lezen op onze site bij projecten.

Voor vragen met betrekking tot de financiën kunt u contact opnemen met de penningmeester Bert van de Veerdonk, mobiel 06-54657499.