Financieel jaarverslag Stichting Tibetfonds 2016

Wij zijn blij dat het Tibetfonds in 2016 veel donaties heeft ontvangen waardoor we vier projecten konden realiseren. Steeds meer sponsoren besluiten tot het automatisch overmaken van een kleiner of groter bedrag waardoor een constante inkomensstroom ontstaat. Daarnaast hebben 15 mensen in 2016 besloten om een Periodieke Schenking te doen aan de stichting. Deze schenking is fiscaal aftrekbaar en daarmee heel aantrekkelijk. Meer informatie hierover is te vinden op de site bij donaties.

Ook in het afgelopen jaar zijn de enige kosten, de bankkosten, gesponsord door twee commissieleden.

 

Balans Stichting Tibetfonds 2016
Activa     Passiva  
Saldo 01-01-2016 € 8.315,83   Bankkosten Rabobank € 127,50
Donaties 2016 € 22.429,99   Gesponsorde projecten TVC’s € 18.500,00
                                                       Saldo 31-12-2016 € 12.118,32
  € 30.745,82     € 30.745,82
         

 

Gesponsorde projecten in TCV’s in 2016:

*Broodoven voor de TCV Lower Dharamsala                                                            €  12.000,00

*Bekostiging van de opleiding voor Amala’s aan de Mother Training Centres    €     3.500,00

*Inrichting van Junior Math Lab van TCV Gopalpur                                                  €     2.000,00

*WIFI-upgrade van het kantoor in Dharamsala (jaarlijks(                                        €     1.000,00

 

Meer informatie hierover kunt u lezen op onze site bij projecten.

Voor vragen met betrekking tot de financiën kunt u contact opnemen met de penningmeester Bert van de Veerdonk, mobiel 06-54657499.