Financieel jaarverslag Stichting Tibetfonds 2015

We zijn blij dat in 2015 opnieuw de inkomsten uit donaties zoveel hebben opgeleverd, dat we in dit jaar weer drie projecten konden ondersteunen.

De Middleschool in Dharamsala heeft nu een ingericht computerlokaal. Stichting Tibetfonds heeft de computers gesponsord ter waarde van €12.250.

Het project ‘Tibet our Country’ at op alle TCV’s werd uitgevoerd en de vervanging of reparatie van traditionele kostuums en instrumenten hebben we ondersteund met €9.250. 

De jaarlijkse bankkosten, onze enige kosten, worden door twee leden uit de commissie gesponsord.

 

Inkomsten                           Euro                        Uitgaven                                      Euro

Saldo 1 januari 2015        11.288                      TCV projecten                             21.500

Donaties 2015                   17.706                      Bankkosten RABO                          190

                                                                               Saldo 31 december 2015           7.304

                                             28.994                                                                            28.994

 

 

Projecten in TCV’s in 2015:

Computers Middle School Upper Dharamsala                                                        €12.250

Project ´Tibet our Country´ & traditionele kostuums en instrumenten             €  9.250

 

Voor vragen met betrekking tot de financiën kunt u contact opnemen met de penningmeester Bert van de Veerdonk, mobiel 0654657499.