Financieel verslag 2014

In 2014 zijn drie doelen in de TCV gerealiseerd door overmaking van de schenkingen naar:

- Waterzuiveringsinstallatie € 5.050,-

- Traditionele operakostuums € 3.550,-

- Dakreparatie dormatory meisjes € 6.353,-

Nieuwe projecten staan op stapel. Het batig saldo medio augustus bedraagt € 5.160,63

 

Jaarrekening Stichting Tibetfonds 2014

Inkomsten                                                                                  Uitgaven                                                                           .

 

Saldo 01 01 2014                     6112,35                              Gedoneerd aan TVC´s                    14953,00

Donaties 2014                        10767,82                              Bankkosten                                          207,25

Opbrengst Jaarmarkten         9743,49                                Restitutie                                             174,50

 Saldo 31 12 2014                   11288,91 

                                                   26623,66                                                                                         26623,66

 

 19 januari 2015

Voor vragen met betrekking tot de financiën kunt u contact opnemen met penningmeester Bert van de Veerdonk (mobiel 06 54 65 74 99).