Financieel jaarverslag 2013

 

Op 31 december 2013 was het batig saldo van het Tibetfonds: € 6112,35.

De inkomsten zijn afkomstig uit donaties en de Kerstmarkt van 13 december 2013.

In 2013 zijn de enige kosten bankkosten geweest, ten bedrage van € 16,39.