"Geluk is niet iets

kant en klaars.

Het ontstaat vanuit

je eigen daden"

 

 

Dalai Lama 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ANBI 

Stichting Tibetfonds is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat het Tibetfonds geen belasting hoeft te betalen over de inkomsten en donateurs gebruik kunnen maken van gunstige belastingregels voor zowel particulieren als bedrijven. Stichting Tibetfonds voldoet aan de voorwaarden die gesteld worden aan een ANBI. 

ANBI verklaring

 

Met plezier publiceert stichting Tibetfonds elk jaar een financieel jaarverslag en een jaarplan.

Financieel jaarverslag 2018

Jaarplan Stichting Tibetfonds 2019

 

Archief jaarverslagen en jaarplannen